Oblíbené odkazy
Stavebnictví je hospodářský obor, pomocí kterého je zajišťována výstavba, údržba, modernizace, rekonstrukce a demolice stavebních objektů. Stavebnictví plní pro společnost několik funkcí: sociální (bydlení, kultura, zdravotnictví, vzdělávání, sport)průmyslová výrobazemědělská výrobadopravaenergetikaTyto funkce by měly být zajištěny vytvářením vhodného prostředí pro lidi, zvířata, rostliny a technologie, přičemž by při jejich zajišťování nemělo docházet k ničení přírodních a kulturních hodnot.Stavebnictví je členěno do čtyř základních skupin: Pozemní stavby – stavby pro bydlení, občanské stavby, stavby pro průmysl a zemědělství aj.Dopravní a podzemní stavby – mosty, silnice, tunely, železnice, letištní plochy aj.Vodohospodářské stavby – přehrady, úpravy vodních toků, meliorace aj.Speciální stavby – stožáry, podzemní kolektory aj.