Oblíbené odkazy
Revize (z latinského re-visio, (opětovné) přehlédnutí), může znamenat: přezkoumání, kontrola revize jízdenekrevize vyhrazených technických zařízení revize elektroinstalacerevize tlakových nádobrevize zdvihacích zařízení (výtahů)revizní orgán jako takový - revizor či kontrolor revizní komise, dozorčí radarevizní technik revizní zprávapřezkum prováděný za účelem změny či úpravy (např. revize právní normy), odtud také revizionismus, pejorativní označení pro směry, které se odchylují od původních principů (např. socialismu) nebo usilují o změnu historie.Revizor může být: člověk provádějící nějakou revizi (kontrolu, dohled atd.) v obecné mluvě nejčastěji přepravní kontrolorjednočlenná obdoba kontrolní komise nebo dozorčí rady právnické osobyrevizor účtů, specializovaná statutární funkce v rámci některých právnických osob, zmiňovaná v některých právních předpisechsčítací revizor, osoba která řídí sčítací komisaře při sčítání lidu (zák. 158/1999 Sb.)Revizor (Gogol) — satirická komedie ruského prozaika a dramatika Nikolaje Vasiljeviče GogolaRevizor (Frič) — český film z roku 1933 v režii Martina Friče natočený na motivy hry Nikolaje Vasiljeviče Gogola