Oblíbené odkazy
Geodézie (řecký γη = Země, δαιζω = dělit) je vědní obor zabývající se zkoumáním tvaru, rozměru a fyzikálních vlastností zemského tělesa - geoidu - nebo části zemského povrchu případně objektů mimo Zemi. Pro výzkum využívá matematické, geometrické a fyzikální metody měření a výpočtů. Základním úkolem geodézie je určení vzájemné polohy bodů na zemském povrchu nebo v prostoru ve zvoleném souřadnicovém systému. Výsledky geodetických měření jsou zaznamenávány formou map na papírové nebo elektronické nosiče dat.vyšší geodézie - pro zobrazování velkých územních celků se bere v úvahu zakřivení zemského povrchu (výpočty na referenčních tělesech - koule, elipsoid)nižší geodézie - pro zobrazení menších územích celků se vliv zakřivení prakticky neprojevuje (výpočty v rovině)kosmická geodézie, satelitní geodéziefyzikální geodéziemořská geodézieinženýrská geodézievojenská geodéziegeodetická astronomiegeofyzika a geodynamikateorie chyb a vyrovnávací počet